Egzamin instuktorski

Przebieg egzaminu instruktorskiego PADI

Egzaminatorzy PADI przybywają na Phuket z siedziby PADI SEAP w Australii. Zwykle program egzaminu wygląda jak poniżej:

Dzień 1

 • 07.30 – Orientacja
 • 08.00 – Egzaminy pismne 5 działów teorii nurkowania (90 min)
 • 10.00 – Egzaminy pisemne Standardy i Procedury (90 min)
 • 11:30 – Prezentacje z teorii
 • 12:30 – Przerwa na lunch
 • 14.00 – Prezentacje w wodach basenopodobnych
 • 16.00 – Zakończenie

Dzień 2

 • 08.00 – Prezentacje na wodach otwartych
 • 14.00 – Zakończenie egzaminu.

Egzamin Pisemny

Egzamin pisemny jest pierwszą częścią egzaminu instruktorskiego. Ma na celu sprawdzenie Twojej wiedzy i znajomości standardów. Składa się z 2 części:

1) Teoria Nurkowania — egzamin z zamkniętymi książkami, zaliczenie na podstawie uzyskania co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi, na 12 pytań w każdym z tematów:

 • Fizyka
 • Fizjologia
 • Sprzęt
 • Umiejętności nurkowe i środowisko
 • Teoria dekompresji i RDP

Powtórka jest możliwa tylko w obrębie jednego z ww. tematów; dwa lub więcej niezaliczonych, lub brak zaliczenia powtórki skutkuje brakiem zaliczenia pierwszej części egzaminu i brakiem certyfikacji.

2) System PADI, Standardy i Procedury — egzamin z 50 pytań z otwartymi książkami (podręcznikiem instruktorskimi, guide for teaching, własne notatki). Zaliczenie następuje na podstawie uzyskania co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi – nie ma możliwości poprawki.


Prezentacje w wodach basenopodobnych

 • Nauczanie jednej umiejętności z kursu OWD lub Rescue innych kandydatów symulujących zachowania i błędy kursantów. Ocena zaliczeniowa – co najmniej 3.5 w skali 1.0 – 5.0. Dopuszczalna jest jedna poprawka.
 • Ocena podstawowych umiejętności nurkowych. Kandydaci muszą modelowo zaprezentować 5 wybranych przez egzaminatora umiejętności z pośród 24. Ocena zaliczeniowa to 17 punktów sumarycznie, a żadne z ćwiczeń poniżej 3.0 Dopuszczalna jest poprawka jeśli jedno z ćwiczeń uzyskało ocenę poniżej 3.

Prezentacje Nauczania Teorii

Kandydaci są oceniani na podstawie prezentacji. Konkretne zadania zostają przydzielone w pierwszym dniu egzaminu. Ocena zaliczeniowa to co najmniej 3.5 w skali 1.0 – 5.0. Dopuszczalna jest jedna poprawka. Prezentacja ma zajmować 5-10 minut.


Egzamin w wodach otwartych

W zależności od warunków – nurkujemy z plaży lub płyniemy na jedną z okolicznych wysp.

 • Nauczanie dwóch ćwiczeń z kursu Open Water lub innych przez kandydatów symulujących zachowania i błędy kursantów. Ocena zaliczeniowa – co najmniej 3.5 w skali 1.0 – 5.0. Wyniki obu ćwiczeń są sumowane i dzielone przez dwa. Nie ma możliwości poprawki.
 • Ocena umiejętności ratowniczych: nawiązanie kontaktu, resuscytacja, transport i opcjonalne zdjęcie sprzętu nurka symulującego utratę przytomności na powierzchni w głębokiej wodzie.

Generalna ocena umiejętności wykonana w czasie sesji basenowych i na wodach otwartych.

Ocena obejmuje:

 • Postawa: spójna z celami profesjonalizmu i celów edukacyjnych PADI
 • Profesjonalizm
 • Ubiór
 • Prowadzenie i nadzór
 • Interakcje z kandydatami i komisją

Na czas Egzaminu Instruktorskiego PADI zapewniamy polskiego tłumacza bez dodatkowych opłat.


Wymagania wstępne do IE

Aby przystąpić do egzaminu instruktorskiego PADI (IE) musisz spełnić wymogi formalne, kwalifikujące Cię jako kandydata na instruktora OWSI:

 • Ukończyć pozytywnie kurs IDC lub OWSI nie wcześniej niż 12 miesiecy przed egzaminem PADI IE,
 •  Posiadać całkowicie wypełniony formularz ukończenia kursów (Certificate of Completion) podpisany przez Course Directora albo certyfikat udziału we wcześniejszym egzaminie instruktorskim IE,
 •  Posiadać wypełniony formularz udziału w egzaminie IE (IE Enrollment Form) wraz z częścią dotyczącą opłat za egzamin,
 • Mieć co najmniej 100 zalogowanych nurkowań.

Wymagane przez PADI materiały do IDC i IE

Od 1 stycznia 2006 PADI wymaga aby wszyscy kandydaci na instruktorów posiadali wszystkie podręczniki nurkowe i materiały dla instruktorów do uczenia kursów. Te materiały nie są ujęte w cenie programu IDC. Skontaktuj się z nami aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości w tym zakresie.