Divemaster PADI

Zostań Divemasterem i podziel się swoją pasją z innymi na zupełnie nowym, profesjonalnym poziomie.

Divemaster PADI to pierwszy stopień w zawodowym nurkowaniu. Zwykle zdobywacie go aby udokumentować swoje umiejętności lub jako krok pośredni do uzyskania stopnia instruktora nurkowania. Nasze kursy divemasterskie mają rozszerzone zajęcia. Chcemy byście nie tylko spełniali wymagania zaliczeniowe PADI, ale zdobyli nieco realnego doświadczenia w sprawowaniu kontroli i rozwiązywaniu problemów.
Kurs trwa 2-3 tygodnie i jest jednym z naszych najbardziej intensywnych kursów. Nie planuj żadnych innych aktywności na czas kursu. Pomożemy Ci w znalezieniu zakwaterowania blisko centrum, abyś nie tracił czasu na dojazdy. Obiecujemy, że nie będziesz się wysypiać i nie będziesz mieć czasu na nic innego oprócz nurkowania. Obiecujemy także, że po ukończeniu kursu u nas będziesz miał ponadprzeciętne umiejętności przewodnika nurkowego, a przez to będzie Ci łatwiej zaczynać karierę nurkową.

Zarezerwuj

LokalizacjaPhuket
Typ kursuKursy PRO
Ilość dni10
Ilość nurkowań10
Minimalny wiek18
MateriałyPo polsku
Polski instruktorTak
Wymagana licencjaTak

Dostępne daty

Wybierz datę używając kalendarza poniżej.

Dzisiaj
Wybrane
Dostępne
Niedostępne

Wymagania wstępne

Wymagania kwalifikacyjne do rozpoczęcia kursu:

 • certyfikat PADI Advanced Open Water Diver lub równoważny z innej organizacji
 • certyfikat Rescue Diver lub równoważny z innej organizacji
 • wg standardów PADI minimum 40 zalogowanych nurkowań; na nasze kursy wymagamy minimum 60 nurkowań
 • kurs EFR ukończony, lub odnowiony w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania, wystawione maks. 12 miesięcy przed kursem
 • minimalny wiek uczestnika: 18 lat

Minimalne wymagania odnośnie sprzętu nurkowego dla kandydatów na DM PADI - możesz mieć swój lub kupić u nas, albo wypożyczyć odpłatnie:

 • maska, płetwy, rurka
 • kamizelka z inflatorem, zalecamy jacket a nie skrzydło
 • automat INT z oktopusem i manometrem, jeśli masz DIN konieczna jest przejściówka DIN/INT
 • pas balastowy
 • skafander – wystarczy 3mm , zalecamy długą piankę dla ochrony kolan a dla zmarzluchów cienki kaptur
 • zegarek z sekundnikiem
 • komputer
 • kompas analogowy (nie z komputera)
 • jedno narzędzie tnące np. nóż, hak, sekator
 • tabliczkę do pisania z ołówkiem i mocowaniem do jacketu
 • tabele nurkowe PADI (niebieskie RDP i elektroniczne eRDP ML
 • sygnalizator wizualny i dźwiękowy np bojka i gwizdek
 • latarka
 • kalkulator do obliczeń

Wymagania kwalifikacyjne do certyfikacji:
Kandydaci na Divemastera muszą spełnić wymagania zaliczeniowe kursu oraz:

 • zaliczyć sesje teoretyczne, włącznie ze Sprawdzianami wiedzy w Manualu Divemastera PADI oraz zdać egzamin
 • przygotować plan akcji ratunkowej dla danego miejsca nurkowego;
 • zaliczyć ćwiczenia pływackie
 • zaliczyć ocenę umiejętności ratowniczych
 • zaliczyć warsztaty oraz ocenę umiejętności nurkowych
 • zaliczyć zadania na wodach otwartych
 • zaliczyć warsztaty z programów prowadzonych przez Divemasterów
 • zaliczyć praktyki
 • spełnić wymagania odnośnie profesjonalizmu
 • przeczytać oraz podpisać Umowę członkowską i licencyjną PADI (PADI Membership and License Agreement)

Więcej informacji

Kurs składa się z:

 • wykłady i teoria z fizjologii, fizyki, znajomości sprzętu, teorii dekompresji, środowiska i standardów szkolenia
 • ćwiczenia wytrzymałościowe:
  400 metrów wpław na czas
  utrzymywanie się na powierzchni przez 15 minut, z rękoma nad wodą
  800 metrów w sprzęcie ABC na czas
  holowanie bezwładnego nurka przez 100 metrów na czas
  wymiana sprzętu nurkowego (z wyjątkiem skafandra i balastu) z partnerem, oddychając z jednego automatu
 • umiejętności ratownicze - na basenie i w morzu
 • warsztaty umiejętności nurkowych - ćwiczeń z kursu OWD
 • zadania na wodach otwartych
 • przygotowanie miejsca nurkowego i zarządzanie
 • mapowanie
 • omówienie nurkowania - debriefing
 • scenariusz: poszukiwanie i wydobywanie
 • scenariusz: nurkowanie głębokie
 • programy prowadzone przez Divemasterów - warsztaty
  Reactivate (Powtórka z nurkowania) na wodach basenopodobnych
 • nadzór nad kursem Skin Diver (Nurkowanie w ABC) i Snorkelingiem
 • Program Discover Scuba Diving (Odkryj nurkowanie) na wodach basenopodobnych
 • Program Discover Scuba Diving na wodach otwartych
 • Discover Local Diving (Odkryj lokalne nurkowanie) na wodach otwartych
 • praktyki i asystowanie przy kursach
 • kurs OWD na wodach basenopodobnych
 • kurs OWD na wodach otwartych
 • kurs kontynuujący edukację (dowolny zaawansowany) na wodach otwartych
 • prowadzenie grupy certyfikowanych nurków na wodach otwartych
 • zajęcia z etyki i profesjonalizmu zawodowego

Wszystkie umiejętności szlifujemy do poziomu oczekiwanego od instruktora - nie będziesz miał problemów w czasie kursu instruktorskiego IDC.

Dodatkowo wszystkim studentom kursu divemasterskiego oferujemy pełne przygotowanie do znalezienia pracy divemastera gdziekolwiek na świecie.

Wymagane materiały szkoleniowe - możesz przywieźć swoje lub kupić u nas:

 • Manual Divemastera PADI
 • Manual instruktorski PADI
 • RDP – tabela i eRDPML, w tym Instrukcja Użytkownika
 • The Encyclopedia of Recreational Diving [Encyklopedia nurkowania rekreacyjnego]
 • Tabliczki Divemastera
 • Log book

Program kursu

Czas trwania: 10-14 dni

Kwalifikacje

Divemaster o aktywnym statusie jest uprawniony do:

1. Nadzorowania czynności związanych z nurkowaniami szkoleniowymi lub nieszkoleniowymi poprzez planowanie, organizowanie i kierowanie nurkowaniami.
2. Asystowania Instruktorowi podczas szkolenia na wodach basenopodobnych i otwartych.
3. Poprowadzenia wycieczki podwodnej podczas Nurkowań na wodach otwartych 2, 3 i 4 kursu Open Water Diver, przy współczynniku 2:1, pod pośrednim nadzorem instruktora.
4. Towarzyszenia, pod pośrednim nadzorem Instruktora, kursantom Open Water Diver w trakcie płynięcia po powierzchni do punktu wejścia/wyjścia i z powrotem oraz podczas ćwiczeń z nawigacji, a także do nadzorowania pozostałych osób w grupie, kiedy Instruktor ćwiczy umiejętność z innymi kursantami.
5. Towarzyszenia kursantom, pod pośrednim nadzorem Instruktora, podczas nurkowań typu Adventure lub nurkowań specjalizacji.
6. Samodzielnego prowadzenia kursu i wydawania certyfikatów PADI Skin Diver (Nurkowanie w ABC). Dotyczy to także prowadzenia Specjalistycznej misji podwodnej: nurkowanie w ABC w ramach programu PADI Seal Team (Komando Foki).
7. Prowadzenia programu Discover Snorkeling (Odkryj pływanie w ABC).
8. Przeprowadzania – pod pośrednim nadzorem Instruktora – kolejnych nurkowań w ramach programu Discover Scuba Diving (Odkryj nurkowanie), przy współczynniku 2:1 i po pomyślnym zaliczeniu przez uczestników pierwszego nurkowania z Instruktorem.
9. Prowadzenia programu Discover Local Diving (Odkryj lokalne nurkowanie).
10. Przeprowadzania programu Scuba Review (Powtórka z nurkowania) dla certyfikowanych nurków lub nurków ze stopniem PADI Scuba Diver odświeżających swoje umiejętności.
11. Prowadzenia ćwiczeń z nurkowania w ABC w ramach kursu Open Water Diver podczas któregokolwiek nurkowania na wodach basenopodobnych.
12. Samodzielnego prowadzenia programu Discover Scuba Diving (Odkryj nurkowanie) w basenie lub wodach basenopodobnych, o ile Divemaster ukończył staż DSD (Discover Scuba Diving Leader).
13. Towarzyszenia nurkom ze stopniem Scuba Diver podczas kolejnych nurkowań.
14. Prowadzenia, po ukończeniu właściwego szkolenia instruktorskiego, następujących kursów:
a. Cyfrowa fotografia podwodna (Digital Underwater Photography) pod kierunkiem Instruktora PADI;
b. Pierwsza pomoc tlenowa (Emergency Oxygen Provider).

Cena

Cena kursu Divemaster:

w wersji podstawowej: 35 000,- THB

w wersji podstawowej + DSD leader: 40 000,- THB - czas trwania 14-17 dni

z opcją stażową: 45 000,- THB - czas trwania 14-21 dni

z opcją stażową + DSD leader: 50 000,- THB - czas trwania 17-24 dni

w wersji "DM PRO": 90 000,- THB* - czas trwania 30 dni:

 • kurs DM,
 • Nitrox,
 • Deep,
 • Poszukiwanie i wydobywanie,
 • Wrakowe,

*Jeśli posiadasz część tych certyfikatów - pytaj o cenę specjalną.

w wersji "DM PRO" + DSD leader: 95 000,- THB

materiały do kursu po polsku: od 7 000,- do 8 500,- THB w zależności od wybranej wersji

Aplikacja DM / DSD Leader płatne do PADI: $ AUD 144 / 78