PADI Tec Instructor

PADI Tec Instructor został zaprojektowany tak, aby skutecznie i bezpiecznie nauczać kursu Tec 40.

Kurs składa się z części podstawowej szkolenia bez asysty przy kursie. Może być prowadzony dla kandydatów posiadających już stopnie techniczne PADI lub innej organizacji, albo może byc poprowadzony łącząc jednocześnie poziom kursancki i instruktorski razem w trakcie trwania jednego zintegrowanego programu.
Zarezerwuj

LokalizacjaPhuket
Typ kursuTechniczne
Ilość dni4
Ilość nurkowań4
Minimalny wiek18
MateriałyPo angielsku
Polski instruktorTak
Wymagana licencjaTak

Dostępne daty

Wybierz datę używając kalendarza poniżej.

Dzisiaj
Wybrane
Dostępne
Niedostępne

Wymagania wstępne

Wstępne wymagania kwalifikacyjne zostały tak dobrane, by umożliwić kandydatom na instruktorów technicznych szkolenie instruktorskie bezpośrednio po egzaminie instruktorskim kończącym szkolenie instruktorów rekreacyjnych PADI IDC, (z dodatkowymi uwarunkowaniami). Spełnienie tych wymagań jest wystarczające do udziału w kursie instruktora technicznego PADI Tec Instructor jednak do uzyskania certyfikacji jako instruktor muszą zostać spełnione dodatkowe wymagania, opisane w oddzielnym akapicie, które można spełnić po kursie instruktora technicznego w dowolnym czasie.

 • Odnowiony PADI OWSI lub wyższy
 • PADI EAN Instructor (Nitrox) lub ukończony kurs Instruktora Nitroksowego
 • PADI Deep Diver Speciality Instructor lub ukończony kurs Instruktora Specjalizacji Głębokiej
 • Zalogowane co najmniej 100 nurkowań z dodatkowymi uwarunkowaniami co do głębokości i co najmniej 20 z użyciem nitroxu
 • Ubezpieczenie DAN
 • Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do nurkowania

Więcej informacji

Wymagania kwalifikacyjne do certyfikacji:

Poniższe wymagania są niezbędne aby uzyskać certyfikat PADI Tec Instructor:

 • Ukończone szkolenie PADI Tec Instructor prowadzone przez PADI Instruktor Trenera
 • Odnowiony Instruktor MSDT
 • Instruktor Specjalizacji Nitroksowej PADI EAN
 • Instruktor Specjalizacji Głębokiej PADI
 • Bycie certyfikowanym nurkiem Tec 45 lub równorzędnie w innej organizacji
 • Zalogowane co najmniej 20 nurkowań z akcelerowaną dekompresją

Program kursu

Organizacja kursu: teoria, sesje zastosowania, egzamin, dwa nurkowania na powietrzu

Kurs trwa:

 • Dla certyfikowanych nurków technicznych 2-3 dni
 • Dla wcześniej niecertyfikowanych technicznie nurków 3-4 dni

 

Kwalifikacje

Ukończenie kursu uprawnia do: Prowadzenia kursu Tec 40 uprawniającego do planowania nurkowań dekompresyjnych z użyciem specjalizowanego oprogramowania i komputerów, nurkowania do 40m z czasem dekompresji nie przekraczającym 10 min, ze zmianą gazu na nitroks do 50% tlenu wyłącznie w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Cena

Cena:

 • Dla certyfikowanych nurków technicznych 300 EUR
 • Dla wcześniej niecertyfikowanych technicznie nurków 500 EUR (zawiera szkolenie na poziomie kursanckim i instruktorskim łącznie)

W cenie zawarte jest:

 • transfer z/do hotelu
 • zajęcia z polskim instruktor trenerem
 • zajęcia basenowe lub na wodach basenopodobnych
 • nurkowania z łodzi, lunch
 • wypożyczenie sprzętu
 • gazy
 • polskie tłumaczenie podręcznika

W cenie nie są zawarte:

 • opłaty certyfikacyjne na poziomie kursanckim i instruktorskim (zależne od lokalnego biura PADI)
 • angielskie materiały

Uwaga! Cena kursu jest opłatą za szkolenie i nie gwarantuje certyfikacji. W trakcie trwania kursu, niezależnie od konieczności spełnienia wymagań zaliczeniowych w trakcie nurkowań i sesji praktycznych oraz zaliczenia teorii dokonywana jest ocena kandydata na którą składa się:

 • Pozytywna ocena umiejętności nurkowych, przede wszystkim pływalności dokonywana przez instruktor trenera w czasie trwania całego kursu
 • Pozytywna ocena odpowiedzialnej postawy nurka technicznego dokonywana przez instruktor trenera w czasie trwania całego kursu

Niespełnienie któregokolwiek z wymagań skutkuje brakiem certyfikacji, a jednocześnie nie stanowi podstawy do jakichkolwiek zwrotów pieniężnych.