PADI Tec Deep Instructor

Ten kurs został zaprojektowany tak, aby skutecznie i bezpiecznie nauczać Tec 40, Tec 45 i Tec 50.

 

Kurs składa się z części podstawowej szkolenia oraz dodatkowej asysty przy kursie. Może być prowadzony dla kandydatów posiadających już stopnie techniczne DSAT lub innej organizacji, albo może być poprowadzony łącząc jednocześnie poziom kursancki i instruktorski razem w trakcie trwania jednego zintegrowanego programu.
Zarezerwuj

LokalizacjaPhuket
Typ kursuTechniczne
Ilość dni4
Ilość nurkowań5
Minimalny wiek18
MateriałyPo angielsku
Polski instruktorTak
Wymagana licencjaNie

Dostępne daty

Wybierz datę używając kalendarza poniżej.

Dzisiaj
Wybrane
Dostępne
Niedostępne

Wymagania wstępne

Wstępne wymagania kwalifikacyjne:

Wstępne wymagania kwalifikacyjne zostały tak dobrane, by umożliwić kandydatom na instruktorów technicznych szkolenie instruktorskie bezpośrednio po egzaminie instruktorskim kończącym szkolenie instruktorów rekreacyjnych PADI IDC, (z dodatkowymi uwarunkowaniami). Spełnienie tych wymagań jest wystarczające do udziału w kursie instruktora technicznego PSDI Tec Rec Deep Instructor jednak do uzyskania certyfikacji jako instruktor muszą zostać spełnione dodatkowe wymagania, opisane w oddzielnym akapicie, które można spełnić po kursie instruktora technicznego w dowolnym czasie.

 • Odnowiony PADI OWSI lub wyższy
 • PADI EAN Instructor (Nitrox) lub ukończony kurs Instruktora Nitroksowego
 • PADI Deep Diver Speciality Instructor lub ukończony kurs Instruktora Specjalizacji Głębokiej
 • Zalogowane co najmniej 100 nurkowań z dodatkowymi uwarunkowaniami co do głębokości i co najmniej 20 z użyciem nitroxu
 • Ubezpieczenie DAN
 • Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do nurkowania

Więcej informacji

Wymagania kwalifikacyjne do certyfikacji:

Poniższe wymagania są niezbędne aby uzyskać certyfikat DSAT Tec Rec Deep Instructor

 • Ukończone szkolenie PADU Tec Rec Deep Instructor i udział w syście prowadzone przez PADI Instruktor Trenera
 • Odnowiony Instruktor MSDT
 • Instruktor Specjalizacji Nitroksowej PADI EAN
 • Instruktor Specjalizacji Głębokiej PADI
 • Asystować przy co najmniej jednym kursie Tec 45 lub Tec 50
 • Mieć zalogowane co najmniej 270 nurkowań, w tym co najmniej 25 nurkowań z akcelerowaną dekompresją na głębokości większej niż 40 metrów
 • Wyszkolić co najmniej 10 kursantów specjalizacji PADI EANx lub PADI Deep

 

Program kursu

Organizacja kursu:

 • teoria
 • sesje zastosowania
 • egzaminy
 • 5 nurkowań do maksymalnej głębokości 50 m na powietrzu z nitroksem do maksymalnie 100 % tlenu jako gazami bocznymł
 • łączony kurs na poziomie kursanckim i instruktorskim zawiera co najmniej 16 nurkowań

Kurs trwa:

 • dla certyfikowanych nurków technicznych 3-4 dni + Asysta
 • dla wcześniej niecertyfikowanych technicznie nurków 8-10 dni + Asysta

Kwalifikacje

Ukończenie kursu uprawnia do:

Prowadzenia kursów Tec40, Tec45, Tec50 uprawniających do nurkowania do 50 m z akcelerowaną dekompresją ograniczoną ze zmianą do dwóch gazów i użyciem nitroksu do 100% tlenu włącznie.

Cena

Cena:

 • Dla certyfikowanych nurków technicznych 70 000 B
 • Dla wcześniej niecertyfikowanych technicznie nurków 80 000 B (zawiera szkolenie na poziomie kursanckim i instruktorskim łącznie)

W cenie zawarte jest:

 • transfer z/do hotelu (Chalong, Kata, Karon)
 • zajęcia z polskim instruktor trenerem
 • zajęcia basenowe lub na wodach basenopodobnych
 • nurkowania z łodzi
 • lunch, wypożyczenie sprzętu na czas kursu: uprzęże, automaty
 • gazy
 • polskie tłumaczenie podręcznika

W cenie nie są zawarte:

 • opłaty certyfikacyjne na poziomie kursanckim i instruktorskim (zależne od lokalnego biura PADI) - ok. 3000 THB za certyfikat
 • opłata za łódź, gazy i wypożyczenie sprzętu na czas asysty
 • materiały po angielsku
 • wypożyczenie komputerów: 500B/szt/dzień
 • latarka: 300 B/szt/dzień
 • tabliczki, kołowrotki, kieszenie: 50 B/szt/dzień

Uwaga! Cena kursu jest opłatą za szkolenie i nie gwarantuje certyfikacji. W trakcie trwania kursu, niezależnie od konieczności spełnienia wymagań zaliczeniowych w trakcie nurkowań i sesji praktycznych oraz zaliczenia teorii dokonywana jest ocena kandydata na którą składa się:

 • Pozytywna ocena umiejętności nurkowych, przede wszystkim pływalności dokonywana przez instruktor trenera w czasie trwania całego kursu
 • Pozytywna ocena odpowiedzialnej postawy nurka technicznego dokonywana przez instruktor trenera w czasie trwania całego kursu

Niespełnienie któregokolwiek z wymagań skutkuje brakiem certyfikacji, a jednocześnie nie stanowi podstawy do jakichkolwiek zwrotów pieniężnych.