Egzamin instuktorski

Przebieg egzaminu instruktorskiego PADI Egzaminatorzy PADI przybywają na Phuket z siedziby PADI SEAP w Australii. Zwykle program egzaminu wygląda jak poniżej: Dzień 1 07.30 – Orientacja 08.00 – Egzaminy pismne 5 działów teorii nurkowania (90 min) 10.00 – Egzaminy pisemne Standardy i Procedury (90 min) 11:30 – Prezentacje z teorii 12:30 – Przerwa na lunch […]

Więcej