Opieka medyczna na Bali

bali opieka medyczna

Poziom usług medycznych na Bali jest dobry, jednak wszelkie placówki (niezależnie od tego czy publiczne czy prywatne) są płatne. Zwykle płatność za usługę pobierana jest na miejscu, niewiele punktów medycznych posiada umowy o bezgotówkowym rozliczeniu. Planując wyjazd na Bali istotne jest zatem odpowiednie zabezpieczenie finansowe uwzględniające ewentualny wypadek zdrowotny. „Przezorny zawsze ubezpieczony” nabiera na Bali nowego znaczenia, gdyż jakość uzyskanej pomocy, w dużej mierze zależy od ilości gotówki jaką dysponujemy.

Sugerujemy wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego na wyższą niż w standardzie kwotę.

Procedura w przypadku zachorowania zwykle wygląda następująco:

  1. zgłaszamy się do najbliższego centrum medycznego (czasami otrzymujemy listę placówek partnerskich ubezpieczyciela);
  2. okazujemy numer polisy ubezpieczeniowej;
  3. koszt wizyty lekarskiej opłacamy na miejscu (około 50 – 100 USD);
  4. na podstawie rachunku z kliniki (tzw. medical certificate) ubezpieczyciel wystosowuje zwrot na konto bankowe po naszym powrocie do kraju.

Jeżeli jednak w grę wchodzi hospitalizacja należy bezzwłocznie powiadomić ubezpieczyciela, który powinien automatycznie przejąć na siebie wszelkie rozliczenia ze szpitalem.